Surrender Your Rights – PM – Runthrough

Paano nga ba dapat balansehin ang pagpapanatiling maayos ang ating relasyon sa kapwa at ang paninindigan sa pinaniniwalaan natin? Oo, may mga “”karapatan”” tayo pero kung hindi tayo mag-iingat sa ating ugali at pakikitungo sa tao, pwede itong maging dahilan ng pagkatisod ng iba. Marami pa tayong matututunan tungkol dito kaya makinig at tumutok sa katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu