Jesus: Over All – PM – Runthrough

Tila wala kang laya kung ikaw ay nasa ilalim ng isang taong namumuno sa ‘yo. Pero pagdating kay Hesus, na Siyang lahat sa ating buhay, mas marami tayong makakamtan kung tayo ay handang sumuko sa Kaniya. Tuklasin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 45 minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu