https://www.youtube.com/watch?v=GdnorNAACtI Other Resources Praise and Worship Sunday Fast Track Ano ang pinakahihintay mo ngayong Pasko? Marami sa atin ang puno ng pag-asa tuwing Pasko, ngunit paano na tayo kapag natapos na ang kasiyahan, at ang kaligayahan ay naglaho? Panoorin ang video na ito para malaman ang mensahe ng...

https://www.youtube.com/watch?v=THtcS2UXa2c What's the best gift you've ever received? As kids, we often think that the best part about Christmas is getting gifts, while growing up, we learn the joy of giving gifts. Yet year after year, many of us miss out on the best gift of...

https://www.youtube.com/watch?v=hH1Tp7vTowg Other Resources Praise and Worship Sunday Fast Track Higit pa sa mga isyu natin sa pera, kalusugan, o relasyon, ang kasalanan ang pinakamalaking problemang hinaharap natin ngayon. Saan natin mahahanap ang mga sagot upang malutas ang ating pinakamalaking problema? .otrrsc { font-size: 25px; } .rsc { height:50px; } .desc { top:-25px; height:auto; } .pfbtn{ padding: 5px 10px; border-radius: 50px;...

https://www.youtube.com/watch?v=6UJ2iE2aA00 Other Resources Praise and Worship Sunday Fast Track Naisip mo na ba na ang iyong trabaho ay isang misyon para kay Kristo, o ang pagbabahagi ba kay Jesus at paglilingkod sa Kanya ay isang bagay na nagsisimula at nagtatapos tuwing Linggo lamang? Panoorin ang video na ito...

https://www.youtube.com/watch?v=8No5ZHatHIw Nagtatrabaho ka ba para mabuhay, o nabubuhay ka para magtrabaho? Minsan ang tingin natin sa trabaho ay isang paraan lamang upang makabili ng mas malaking bahay, magkaroon ng pinakabagong mga gadgets, at makatanggap ng mas mataas na sweldo. Pero bilang tagasunod ni HesuKristo, higit pa...

https://youtu.be/rYsbz2Tzz6Q Other Resources Praise and Worship Sunday Fast Track Paano natin malalaman kung tama ang paggamit natin ng pera, oras at mga ari-arian? Sapat na ba ang pagiging matipid at pag-iwas sa sobrang gastos? Maliit man o malaki, mahalaga sa Diyos kung paano natin gamitin ang mga bagay...

https://www.youtube.com/watch?v=sy8gy7E6hHA Marami sa atin ay nagsusumikap nang husto upang matiyak na ligtas ang ating kinabukasan. Tayo ay namumuhunan at nag-iipon, bumibili ng insurance, at nagsusulat ng pamana. Matutulad din ba natin ito sa paghahanda para sa buhay na walang hanggan? Paano ba dapat tayo mamuhay ng...

https://www.youtube.com/watch?v=ojiQRYaFAGs Mali ba na madismaya o malugmok kapag hindi agad sinagot ng Diyos ang ating matagal ng panalangin? O kaya parang hindi natin nararamdaman ang kanyang pagkilos sa kanyang pangako? Alam natin na gusto ng Diyos na mamuhay tayo ng kuntento, pero hanggang saang punto?...

menu