Worship Jesus And Be Transformed – PM – Runthrough

Other Resources:

Nais mo bang makakita ng pagbabago sa iyong buhay? Ang tunay na pagbabago ay posible lamang sa pamamamagitan ni Kristo. Paano nga ba tayo mababago ng pagsamba upang maging mabuting impluwensya sa mundo? Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu