Can You Be Trusted? – PM – Runthrough

Other Resources:

Paano natin malalaman kung tama ang paggamit natin ng pera, oras at mga ari-arian? Sapat na ba ang pagiging matipid at pag-iwas sa sobrang gastos? Maliit man o malaki, mahalaga sa Diyos kung paano natin gamitin ang mga bagay na pinagkaloob Niya. Ikaw ba ay naghahanda para sa kaharian ng Diyos?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu