The Best Solution: Jesus, “the One!” – PM

Ano ba ang solusyon sa pinakamalaking problema sa ating buhay? Madalas nating iniisip na wala nang mas mahirap pa sa mga isyu sa pamilya, pinansyal, o kalusugan, ngunit mayroon tayong problema na mas malubha at permanente – ito ang problema natin sa kasalanan!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu