https://www.youtube.com/watch?v=hIcELpUmCqI Sa tuwing tayo ay nag-iisa at may mabigat na problema sa buhay, naiisip natin na tayo ay tuluyan ng nakalimutan ng Diyos. Kung minsan, pakiramdam natin ay hindi na rin tayo karapatdapat sa Kanyang pag-ibig, Maaaring hindi natin ito laging nakikita o nararamdaman, ngunit kumikilos...

https://www.youtube.com/watch?v=Tz1lNSgPV6o Do you ever feel like no one is on our side - not even God? Maybe you feel like God has forgotten you, that your problems are too hard to handle, or that you're undeserving of His love. We may not always see or feel...

https://www.youtube.com/watch?v=EsBCG9IQui8 Walang taong gusto makaranas ng paghihirap sa buhay, at kahit na takbuhan natin ang problema, hindi natin ito maiiwasan dahil bahagi na ito ng buhay. Kapag mas madali na lang piliin ang sumuko, ano kaya ang magpapanatili sa atin lumaban para sa ating pananampalataya hanggang...

https://www.youtube.com/watch?v=TL1-VgUWcLM No one enjoys suffering, but as much as we try to avoid pain and problems, they are inevitable and a part of life. When it's easier to just give up in the midst of all our trials, what will keep us fighting for our faith...

https://www.youtube.com/watch?v=_wPNRyP70qE Maituturing pa din ba akong isang Kristiyano kahit na nahihirapan akong iwasan ang mga kasalanan?" Kung naitanong mo na ito, maaaring iniisip mo kung mamahalin ka pa rin ng Diyos kahit na patuloy kang nahuhulog sa kasalanan....

https://www.youtube.com/watch?v=BUB7kC2DS28 Can I still be a Christian even though I struggle with sin?"" If you've ever asked yourself this question, you know how frustrating it is to keep falling into sin and guilt, wondering if God still loves you....

https://www.youtube.com/watch?v=GpEXQuKlwcI Minsan ba ay parang hindi tayo nag babago at patuloy pa din tayo nagkakasala? Ano man ang takbo ng buhay natin bilang Kristiyano, hindi pa rin natin maiiwasang humarap sa kasalanan at tukso. Ano kaya ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya sa kasalanan?...

menu