True Freedom: Know Your New Master – PM

Minsan ba ay parang hindi tayo nag babago at patuloy pa din tayo nagkakasala? Ano man ang takbo ng buhay natin bilang Kristiyano, hindi pa rin natin maiiwasang humarap sa kasalanan at tukso. Ano kaya ang tunay na kahulugan ng pagiging malaya sa kasalanan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu