Looking Forward To Glory – PM

Walang taong gusto makaranas ng paghihirap sa buhay, at kahit na takbuhan natin ang problema, hindi natin ito maiiwasan dahil bahagi na ito ng buhay. Kapag mas madali na lang piliin ang sumuko, ano kaya ang magpapanatili sa atin lumaban para sa ating pananampalataya hanggang sa dulo?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu