https://www.youtube.com/watch?v=S13nDldl2O8 Madalas nating marinig ang payo na, "Magtiwala ka lang sa Diyos," ngunit hindi natin alam ang tunay na kahulugan nito. Ang pagkilala sa Diyos ay iba sa pagtitiwala sa Kanya. Kung ang Diyos ay makapangyarihan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng maniwala upang maligtas?...

https://www.youtube.com/watch?v=6IO9PzUCpcU We often hear the advice, "Just have faith and trust God," but don't know what it truly means. Knowing about God is one thing, but placing our trust in Jesus is another. What does it really mean to believe and be saved, especially in light...

menu