https://www.youtube.com/watch?v=AuTiOUTOuU0 Kasama sa pagiging isang ChangeMaker ay ang pagmamahal na may sakripisyo at hindi makasarili. Binigyan tayo ng Diyos ng magandang halimbawa sa ating mga pamilya — ang ating mga nanay — Na ehemplo ng walang kondisyong pagmamahal!...

https://www.youtube.com/watch?v=-UFiSEfI2MU Selflessness and sacrificial love toward others are critical components of being a changemaker. What's amazing is the way that God has already put an example of this in our families - our moms and the way they pour out their unconditional love toward us. We...

https://www.youtube.com/watch?v=qZIORklswMw Dito sa mundo,kung saan usong-uso ang ‘peer pressure’ at ‘cancel culture’, pahirap nang pahirap ang manindigan sa kung ano ang tama. Paano nga ba tayo tataliwas sa daloy ng mundo kung mistulang mag-isa lang tayong lumalaban sa agos ng mundo? Matututunan natin kung paanong si...

https://www.youtube.com/watch?v=5U0S2W1wA40 In a world where peer pressure and cancel culture are prominent, it becomes more and more difficult to stand up for what is true. How can we go against the flow of the world when it feels like we’re alone in fighting against the world’s...

https://www.youtube.com/watch?v=TCuryKf3fmk Madali lang ma-udyok gumawa ng pagbabago kung hindi mahirap ang kailangang gawin. Pero paano kung may malaking nakataya para sa iyong paninindigan? Mapapaisip ka bang gawin ang nararapat dahil may kaakibat na pagsubok ang pagbabagong nais mo?  ...

https://www.youtube.com/watch?v=bvR28qFYkhw It’s easy to be motivated to make a difference when the task isn’t difficult but what if there are big risks that come with making a stand? Are you reluctant to become a change maker because you’re afraid to face the challenges that come with...

https://www.youtube.com/watch?v=p2sTJyoDWdc Madali ka bang natitinag o nananatili kang matatag sa panahon ng kagipitan? Punung-puno ng problema o kagipitan ang buhay. Kung hindi tayo mag-iingat, maaring humantong tayo sa pag kompromiso sa kung ano ang tama. Paano nga ba tayo magiging matatag sa ating mga pinaniniwalaan?...

https://www.youtube.com/watch?v=Ca58JXLurX0 Talaga bang nangyari ang muling pagkabuhay ni Hesus? Kung totoo nga, anong espesyal mayroon dito? Ipagdiwang natin ang pagkabuhay ni Hesu-Kristo at alamin natin kung paano Siya naging pinaka dakilang tagapagbago dito sa mundo at kung paano Niya pwede ring mabago ang buhay mo!...

https://www.youtube.com/watch?v=FrUghXaqQDM Do you have hesitations on becoming a Changemaker? Making a difference becomes daunting when we feel like we’re not good enough for what we must do. Or we can also feel alone in whatever we’re facing. Can we still be change makers even with the...

menu