Be A Change Maker With A Strong Heart – PM

Madali ka bang natitinag o nananatili kang matatag sa panahon ng kagipitan? Punung-puno ng problema o kagipitan ang buhay. Kung hindi tayo mag-iingat, maaring humantong tayo sa pag kompromiso sa kung ano ang tama. Paano nga ba tayo magiging matatag sa ating mga pinaniniwalaan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu