God Develops Change Makers – PM

Talaga bang nangyari ang muling pagkabuhay ni Hesus? Kung totoo nga, anong espesyal mayroon dito? Ipagdiwang natin ang pagkabuhay ni Hesu-Kristo at alamin natin kung paano Siya naging pinaka dakilang tagapagbago dito sa mundo at kung paano Niya pwede ring mabago ang buhay mo!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu