https://www.youtube.com/watch?v=5ZVwyLUXahY Ikaw ba ay naghahanap ng kaginhawaan sa buhay? Marami sa atin ang nakatali at hindi makawala sa patong patong na problema. Kung isa ka sa mga naghahanap ng solusyon, samahan mo kami ngayong Linggo para pagusapan ang pagiging matuwid sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng...

https://www.youtube.com/watch?v=8CTy4yiogps Nagsisimula ka na bang maduda sa mga pangako ng Diyos? Mahirap ibigay ang buong tiwala sa Panginoon lalo na kung tayo ay nasa hindi kanais-nais na sitwasyon. Paano tayo makakasiguro na tapat pa din ang Diyos sa pagtupad ng Kanyang mga pangako sa atin?...

https://www.youtube.com/watch?v=Z4_L-Bh7b7g Are you starting to doubt God’s promises? Trusting in God isn’t always easy especially when our situations seem to contradict what God says. How can we know for sure that God is still faithful to keep His promises even until today?...

https://www.youtube.com/watch?v=YJg35FYFXec Nakagawa ka na ba ng isang bagay na alam mong mali sa mata ng Diyos, ngunit ginawa mo pa rin? Ganyan ang problema natin sa kasalanan. Kahit anong pilit natin, hindi natin masosolusyunan ang ating problema sa kasalanan. Ano nga ba ang tunay na solusyon?...

https://www.youtube.com/watch?v=IPVnNDvsQhg What makes a person good enough for heaven? Is it all about doing enough good, helping enough people, or going to church enough times? Will God still judge us even if we're not as bad as other people?...

menu