The Best News – PM

Nakagawa ka na ba ng isang bagay na alam mong mali sa mata ng Diyos, ngunit ginawa mo pa rin? Ganyan ang problema natin sa kasalanan. Kahit anong pilit natin, hindi natin masosolusyunan ang ating problema sa kasalanan. Ano nga ba ang tunay na solusyon?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu