What’s The Best Blessing? – PM

Ikaw ba ay naghahanap ng kaginhawaan sa buhay? Marami sa atin ang nakatali at hindi makawala sa patong patong na problema. Kung isa ka sa mga naghahanap ng solusyon, samahan mo kami ngayong Linggo para pagusapan ang pagiging matuwid sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng aklat ng Mga Taga-Roma!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu