https://www.youtube.com/watch?v=4VLhdJ9TOy4 We will all die eventually, but the way we live our lives here is what makes a difference. What kind of legacy do you want your life to leave? And how can we make sure that at the end of our lives, we come out...

https://www.youtube.com/watch?v=oapadxS0E6k Blessing ang relationships, pero hindi ibig sabihin na perfect ito. Ano ang dapat nating gawin sa tuwing magkakaroon ng pagtatalo at hindi pagkakaunawaan? Paaano maibabalik ang mabuting ugnayan kung nagkasakitan na at nagkasaaman ng loob ang isat-isa....

https://www.youtube.com/watch?v=ugYYcL9KLhY Relationships are blessings, but that doesn't meant they don't get complicated sometimes. How do we handle conflicts in our relationships and how can we bring about reconciliation when all parties involved seem to be hostile?...

https://www.youtube.com/watch?v=ntcwDaV3bRQ Madali ka bang sumuko sa tuwing may kinakaharap kang mga problema? O mistulang naikukumpara mo ang pinagdadaanan mo sa iba? Mahirap magpakatatag at manatiling tapat kapag tayo’y gulong-gulo, taranta o tuliro. Paano nga ba tayo magkakaroon ng matibay na pananampalataya sa gitna ng mga sitwasyon...

https://www.youtube.com/watch?v=oP1Eg1_-kB4 Do you easily give up when you face problems? Or do you give in when it seems like the “grass is greener on the other side”? It’s difficult to stand firm and remain faithful when we’re bombarded with distractions. How can we have an unwavering...

https://www.youtube.com/watch?v=CMO1jSBgT4w Nakagawa ka na ba ng mga maling desisyon dahil sa pagiging kampante? Maari tayong magulat kung hahayaan natin pumasok sa ating isipan na patuloy lamang tayo magiging matagumpay. Malaki man o maliit, mas mainam na laging handa sa mga paparating. Pero ito ang tanong, paano...

https://www.youtube.com/watch?v=F3IzpZEpO1s Have you ever made bad decisions because of complacency? We can be caught off guard when we let our victories get the better of us. Whether it be big or small, it pays to be prepared for what might come. But the question is, how...

https://www.youtube.com/watch?v=hG1AZ7qJGlY Sa buhay, minsan tayo ay nakakaranas ng mga sitwasyon na labas sa ating comfort zone, tulad ng pagharap sa pagkabigo o sa mga tila imposibleng gawain. Paano tayo magpapatuloy na maglakad na may pananampalataya, kung ang hinaharap natin ay walang kasiguraduhan?  ...

https://www.youtube.com/watch?v=v7xu0xmReDs Speak"It’s one thing to battle through life, it’s another thing altogether to bounce back from defeat. But the thing is, in life, we will all face failure. The real question is how will we respond to it when it comes?...

menu