https://www.youtube.com/watch?v=SNHLnr-FNSI Posible ba talagang patawarin ang mga taong labis tayong sinaktan? Kahit gusto nating simulan ang bagong taon ng maayos at tama, ang pagpapatawad ay kadalasang mahirap ibigay sa iba at maging sa ating sarili. Paano nga ba natin matatalikuran ang nakaraan at makapag-move on sa...

https://www.youtube.com/watch?v=4RBFeZ8wjh0 Is it possible to truly forgive someone who has deeply hurt us? While we all want to start the new year afresh, forgiveness is often difficult to give others and even ourselves. How can we leave the past behind and move towards a better year?...

https://www.youtube.com/watch?v=sy8gy7E6hHA Marami sa atin ay nagsusumikap nang husto upang matiyak na ligtas ang ating kinabukasan. Tayo ay namumuhunan at nag-iipon, bumibili ng insurance, at nagsusulat ng pamana. Matutulad din ba natin ito sa paghahanda para sa buhay na walang hanggan? Paano ba dapat tayo mamuhay ng...

https://www.youtube.com/watch?v=sBbbYn7z5xU Many of us go to great lengths to make sure our future is secure. We invest and save, buy insurance and write wills. Can the same be said in the way we prepare for eternity? How can we spend our lives wisely for eternity?...

https://www.youtube.com/watch?v=qCfdvrcJkRc Marahil marami sa atin ang nagtatanong paano ba makakapasok Sa kaharian ng langit. Sapat na ba ang pagiging mabuting tao para mapunta sa langit? Marami sa atin ang nag-iisip na kapag nagsisikap tayong gumawa ng mabuti ay ligtas na tayo. Kung tutuusin, hindi ba't iyan...

https://www.youtube.com/watch?v=ZlfJ3bU7M90 Naitanong mo na ba, "Bakit parang ang tagal bumalik ng Diyos?" Maaari tayong maging kampante at maniwala sa kasinungalingan na matagal pa ang pagbabalik ni Hesus, ngunit mahuhuli tayo na hindi handa pagdating ng itinakdang araw. Paano nga ba tayo mananatiling tapat at handa kahit...

menu