How Can I Enter Heaven? – PM

Marahil marami sa atin ang nagtatanong paano ba makakapasok Sa kaharian ng langit. Sapat na ba ang pagiging mabuting tao para mapunta sa langit? Marami sa atin ang nag-iisip na kapag nagsisikap tayong gumawa ng mabuti ay ligtas na tayo. Kung tutuusin, hindi ba’t iyan ang kwento ng parabula ng Mabuting Samaritano?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu