Be Ready For The King’s Return – PM

Naitanong mo na ba, “Bakit parang ang tagal bumalik ng Diyos?” Maaari tayong maging kampante at maniwala sa kasinungalingan na matagal pa ang pagbabalik ni Hesus, ngunit mahuhuli tayo na hindi handa pagdating ng itinakdang araw. Paano nga ba tayo mananatiling tapat at handa kahit gaano pa ito katagal?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu