Love Rediscovered: Be Known By Love – PM – Runthrough

Magmahal, ano nga ba ang ibig sabihin? Sinasabi ng ilan, ang pag-ibig ay isang pakiramdam, o nagpapasaya sa atin, pero ito ba talaga ang tunay na kahulugan nito? Panahon na para tuklasin nating muli kung ano ang pag-ibig. Tuklasin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto. Ang video na ito ay isang 30 minutong run through ng Sunday Message, “”Love Rediscovered””.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu