Love God, Dedicate Your Best – PM – Runthrough

Hindi lahat ng mga inaasam-asam natin dito sa lupa ay mali; ang pagnanais natin para sa pamilya, para sa seguridad, para sa maayos na trabaho o kabuhayan – lahat ng ‘yan ay magagandang bagay. Subalit kung ang mga ‘yan ay nagiging mas mahalaga na kaysa sa Diyos, ang mga hangarin na yan ang magdadala sa atin sa kung saan hindi tayo nararapat. Tuklasin natin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu