https://www.youtube.com/watch?v=ZREdYUskCe0 Madaling maging masaya at mapalagay ang kalooban kapag maganda ang nangyayari sa ating buhay. Ngunit higit na mahirap panatiliin ang ganitong disposisyon kung tayo ay nalulugmok at may matinding pinagdadaanan. Paano nga ba tayo matatapos ng may katagumpayan kung tila ay nauubos na ang ating...

https://www.youtube.com/watch?v=DwINLckf-uk Paano nga ba tayo maaring magtatapos ng matagumpay sa buhay kung tayo ay nahulog sa kasalanan? Kapag tayo’y napatunayang nagkasala, sumasagi sa isip natin na wala nang pag-asa pa. Pero sa katunayan, ang pag-asa ay laging matatagpuan sa grasya, kabutihan at kapatawaran ng Diyos para...

https://www.youtube.com/watch?v=qMYjyQXVp2o Finish well. O magtapos ng mabuti. Palagi na lang nating naririnig ‘yan! Aminin natin - madaling sabihin pero mahirap gawin. Bakit? Dahil ang ‘finishing well’ ay madalas may kaakibat na kapalit, maging mga kaibigan man, impluwensiya, salapi, o kung ano pa man. Kaya naman, paano...

menu