https://www.youtube.com/watch?v=hSUUGZN02t8 “Katawan ko ‘to, gagawin ko kung ano ang gusto ko.” Sino nga ba ang nagdidikta kung ano ang dapat nating gawin sa ating mga katawan? Malaya tayong gawin ang gusto natin, pero hindi tayo makakalaya sa kung ano ang kahihinatnan nito. Kaya, sa huli, ito...

https://www.youtube.com/watch?v=5eiaUVWOLWQ “It’s my body, I can do what I want with it.” Who dictates what we should do with our bodies? While we have the freedom to do what we want, we don’t have the freedom to choose our consequences. So, at the end of the...

https://www.youtube.com/watch?v=ruNIabQWHdw May kinasasamaan ka ba ng loob? Magpakatotoo tayo, mahirap talagang makitungo sa mga tao, lalo na kung hindi tama ang pagtrato nila sa atin at kung pakiramdam natin ay nasa tama naman tayo. So paano natin haharapin at so-solusyunan sa tamang paraan ‘pag tayo’y nalalagay...

https://www.youtube.com/watch?v=sNMqdSoLv-I Minsan ba napapansin mong hindi mo na naisasabuhay ang mga sinasabi mo? Madaling punahin ang mga pagkakamali ng iba, pero paano naman kung tayo ‘yung nagkamali at kailangang ituwid? Paano natin tatanggapin ang pagtutuwid habang natututo tayo na ituwid din ang iba sa mapagmahal na...

https://www.youtube.com/watch?v=4Sw3cYimFHQ Do you sometimes catch yourself forgetting to walk your talk? It’s easy to call others out for their mistakes, but what if we’re the ones in need of correction? How do we embrace discipline while also learning to correct others in a loving way?...

https://www.youtube.com/watch?v=hLuNNcqF7sI Kapag nagsisilbi ka para sa ibang tao, naiisip mo ba kung gaano ka kapagod at kung may halaga ba talaga ang ginawa mo para sa kanila? Mahirap talaga maglingkod sa iba, lalo na kung hindi nila napapansin ang pagsisikap mo. Paano nga ba tayo maninilbihan...

https://www.youtube.com/watch?v=k-CW4uubyIE When doing things for others, do you ever get tired and wonder if what you’re doing for them is worth it? Serving others can be difficult, especially when they don’t recognize your efforts. How can we think of others even if it costs our own...

https://www.youtube.com/watch?v=lmf1TYoUdF0 Dito sa mundo, madaling itayo ang buhay natin sa mga bagay na sa tingin natin ay mahalaga sa ngayon, ngunit paano natin matitiyak na nagtatayo tayo sa isang matatag na pundasyon, na sa kalaunan ay hindi natin pagsisisihan?...

https://www.youtube.com/watch?v=GwKCbtRQONY What are you building your life on? In this world, it's easy to build our lives on things that we think matter now, but how can we make sure that we're actually building on a solid foundation that will leave us with no regrets in...

menu