Live For God’s Glory – PM

Kadalasan, nangangatwiran pa tayo sa ating mga kompromiso tulad ng, “isang beses lang naman” o “pagkatapos nito, hindi na ako uulit”. Pero sa kaka-kompromiso, hindi mo namamalayan na nahuhulog ka na pala pailalim at mas malalang sitwasyon. Paano nga ba natin itutuon ang ating buhay sa pagkapanalo at mamuhay nang may layunin at walang kompromiso?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu