https://www.youtube.com/watch?v=ryixDsdRX5E Naitanong mo na ba kung, "Sapat na ang pagiging mabuting tao para mapunta sa langit?" Madaling sabihin na tayo ay mabuti dahil kung tutuusin, ginagawa naman natin ang ating makakaya upang mabuhay ng marangal at walang tinatapakan. Hindi naman tayo kasingsama ng iba, di ba?...

https://www.youtube.com/watch?v=UncJfUKjgCo What makes a person good enough for heaven? Is it all about doing enough good, helping enough people, or going to church enough times? Will God still judge us even if we're not as bad as other people?...

menu