https://www.youtube.com/watch?v=bqddzb6sNy0 Tayo ay nilikha ng Diyos upang magkaron ng magandang samahan sa ating kapwa, ngunit hindi ito mangyayari sa isang iglap. Kailangan natin ng tiyaga! Ano ang kailangan nating gawin upang magkaroon ng best relationships sa kabila ng mga hamon na kasama nito?...

https://www.youtube.com/watch?v=CBSfsoTnh8E Nais nating lahat na mamuhay ng marangal at masaya. Ngunit ano ang ibig sabihin ng pinakabest na buhay? Ito ba ay sa pamamagitan ng pagtupad ng ating layunin o pangarap? Paano kung ang inaalok ng mundo ay iba sa kagustuhan ng Diyos?...

https://www.youtube.com/watch?v=hmI6kvYs2eo We all want to live meaningful and happy lives. But what does it mean to live our best lives? Is it all about accomplishing our goals and dreams? What if God's best is radically different from the best this world has to offer?...

menu