Cultivate Your Best Relationships – PM

Tayo ay nilikha ng Diyos upang magkaron ng magandang samahan sa ating kapwa, ngunit hindi ito mangyayari sa isang iglap. Kailangan natin ng tiyaga! Ano ang kailangan nating gawin upang magkaroon ng best relationships sa kabila ng mga hamon na kasama nito?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu