https://www.youtube.com/watch?v=uNGcSXLmOg0 Ang bagong taon ay laging kapana-panabik dahil ito ay nagmamarka ng simula ng mga bagong posibilidad at pagkakataon. Bukod sa mga deklarasyon ng pag-asa, nakagawian na rin nating harapin ang bagong taon ng may kongkretong plano - mga New Year's Resolution! Pero alam naman natin...

https://www.youtube.com/watch?v=irApUGUtAoA The new year always brings with it a sense of excitement as it marks the beginning of new opportunities and possibilities. More than just declarations of hope, it's become habitual to enter the new year with a solid plan in place - like resolutions! But...

menu