God’s Blueprint For Your Life – PM

Ang bagong taon ay laging kapana-panabik dahil ito ay nagmamarka ng simula ng mga bagong posibilidad at pagkakataon. Bukod sa mga deklarasyon ng pag-asa, nakagawian na rin nating harapin ang bagong taon ng may kongkretong plano – mga New Year’s Resolution! Pero alam naman natin na kadalasan nabibigo tayo sa ating mga resolusyon. Kaya paano tayo papasok sa bagong taon na may siguradong matagumpay na plano? Alamin ang lahat tungkol sa “Blueprint” ng Diyos sa buhay mo upang matagpuan ang layunin at direksyon para sa 2024 at sa mga susunod pa!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu