https://www.youtube.com/watch?v=U92urb0Ka3s What makes Christmas so important and why do we celebrate it? For some Christmas may be a season of get togethers, gift-giving, and vacations, but did you know that there’s more to this season than the Christmas traditions we’re used to? Discover the significance of...

https://www.youtube.com/watch?v=WbJMQO27MWk Naiinip ka na bang mag-intay sa isang bagay na ang tagal dumating? Kung minsan ay nag-iintay tayo dahil wala naman tayong magagawa, pero maari tayong maghintay ng puno ng pag-asa. Ano ang pinagkaiba? Ang Tunay na Pag-asa! Hinding hindi mo pagsisisihan ang paghihintay sa isang...

https://www.youtube.com/watch?v=QJ_H0YBY5p4 Is there something you've been waiting on for what seems like forever? It's one thing to wait because you have no choice, it's another to wait with hope and anticipation. So what spells the difference? True hope does. When what we're waiting for is sure...

https://www.youtube.com/watch?v=Ks1VDK0mJoA Malapit ka na bang mawalan ng pag-asa? Napakadaling sumuko kapag nahahadlangan at di maisakatuparan ang ating mga plano. Pero ang kagandahan dito, kahit tayo ay nabibigo sa ating mga plano, tandaan natin, na ang Diyos ay may perpektong plano para sa atin at hindi Siya...

https://www.youtube.com/watch?v=wI-OTnCUnbM Are you on the brink of losing hope? When it feels like our plans are hitting dead ends because of life’s obstacles, it can be easy to give up on hope. But the good news is that even when our plans fall through and fail,...

menu