Mary CHRISTmas! Receive Jesus: God’s Sure Hope – PM

Minsan ba naiisip mo na pangkaraniwan ka lang o hindi ka naman “special” para may mangyaring “amazing” sa buhay mo? Marahil hindi mo nakikita ngayon, pero magagawa ng Diyos ang mga kamangha-manghang bagay sa buhay ng mga ordinaryong tao kapag sila ay lumapit at sumuko sa Kanya. Inaanyayahan ka namin na mag-worship kasama namin ngayon sa pagsisimula ng serye sa Kapaskuhan, “A Sure Hope”.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu