Worship Sets You Free! – PM

Sa buhay, nakakaranas tayo ng mga paghihirap at pagsubok na minsan gusto natin sisisihin ang Diyos. Tuklasin kung paano ang pagsamba sa Kanya ay napakahalaga sa ating buhay sa tuwing makakaranas tayo ng sakit at pighati!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu