Work To Make a Difference – PM

Alam mo ba ang layunin ng iyong trabaho? Sa dami ng kailangan tapusin at sa kabi-kabilang mga deadlines, mahahanap at magagampanan pa rin ba natin ang inatasang gawain ng Diyos para sa atin?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu