Work To Make A Difference – PM – Runthrough

Other Resources:

Para bang kinakaladkad mo na lang iyong mga paa sa trabaho tuwing Lunes? Kung nawawalan ka na ng gana sa trabaho, panoorin ang video na ito upang malaman kung paano magiging mas makabuluhan ang iyong trabaho sa tulong ng Diyos.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu