Work Matters – PM

Purihin ang Diyos dahil sa pagkalipas ng dalawang mahabang taon, muling magbubukas ang ating mga pintuan para sa live, face-to-face worship service! Kasama nito ang pagbubukas ng pinakabago nating serye na, “Work Matters: Finding Success & Meaning in the Routines of Life.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu