Work Matters – PM – Runthrough

Other Resources

Maraming tao ang nag-iisip na ang trabaho ay isang sumpa, ngunit sa kabila ng pagod at hirap, may layunin ang Diyos sa bawat trabahong ibinibigay niya sa ating buhay. Alamin sa video na ito!
Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu