When Love Is Hard – PM

May mga tao sa ating buhay na sadyang mahirap mahalin, ngunit ang pagkakaiba ay nasa pakikisama natin. Handa ba tayong isantabi ang ating mga di-pagkakaunawaan, o mabilis ba tayong magdamdam at gumanti? Paano natin mamahalin ang mga taong mahirap pakisamahan?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu