What Are You Known For? – PM – Runthrough

Other Resources:

Maraming tao ang nag-iisip na ang pag-ibig ay isang pakiramdam lamang, ngunit ito ay higit pa doon. Upang tayo ay maging mapagmahal, kailangan muna nating maunawaan kung ano ang tunay na pag-ibig! Alamin ang tunay na pag-ibig at paano natin masisimulan mahalin ang ating kapwa.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu