Victorious Faith Brings Victorious Living – PM

“Ang gulo ng buhay ko.” “May mali ba sa akin?” “Huli na ang lahat para magbago ako.” Nakakarelate ka ba? Gaano man kagulo ang iyong nakaraan o ilang beses mong nabigo ang Diyos, maaari ka pa ring makaranas ng tunay na kalayaan at tagumpay kay Kristo.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu