Unleash God’s Power, Surrender Your Needs Through Prayer – PM – Runthrough

Ang kapangyarihan sa pagbabago ay nagsisimula sa panalangin! Mula sa pagpapatawad hanggang sa ating mga malaki at maliit na pangangailangan, at marami pang iba. Tuklasin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu