Unleash God’s Power: Pray With Humility – PM – Runthrough

Pakiramdam mo ba ay walang nangyayari sa mga ipinapanalangin mo? Marahil nagtatakda tayo ng sarili nating mga pamantayan at hindi iniayon ito sa kalooban ng Diyos. Tuklasin natin kung paano tayo magkakaroon ng tamang pananaw sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Ang video na ito ay isang 30 minutong run through ng Sunday Message, “”Lumuhod, Manalangin, Sumuko””

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu