Unleash God’s Power, Pray! – PM

Ang buwan ng Enero ay nagdadala ng mga pagkakataong magbago, umunlad, at maging mas mabuting bersyon ng ating mga sarili. Pero ang mga pagbabago ay pwedeng nakakapagod at nakakadismaya rin, lalo na kapag ang mga layunin natin ay hindi natutugunan at mga determinasyon natin ay nagiiba-iba. Paano nga ba natin makakamit talaga ang paglago?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu