True Love Wins, Share It – PM – Runthrough

Other Resources:

Ano ang pumipigil sa atin na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa buong mundo? Panoorin ang video na ito para malaman kung paano ibahagi ang tunay na pag-ibig nasaan ka man ngayon!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu