True Freedom: Know Your New Master – PM – Runthrough

Other Resources:

Ano ang ibig sabihin ng tunay na kalayaan? Ito ba ay kalayaan na gawin ang anumang gusto natin? O ito ba ay kalayaan na gawin ang nais ng Diyos na gawin natin? Panoorin ang video na ito para malaman!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu