The Unfathomable Love of God – PM – Runthrough

Hindi pa tapos ang kwento mo! Lumapit ka sa Isang hindi magsasawang mahalin ka at nang matagpuan mo ang walang pasubaling pagpapatawad! Tuklasin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto. Ang video na ito ay isang 30-minutong run through ng Sunday Message, “”The Unfathomable Love of God””

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu