The Reason For Our Hope – PM – Runthrough

Other Resources:

Ipagdiwang ang Mabuting Balita! Si Hesus ay muling nabuhay! Ang Kanyang muling pagkabuhay ay isang katotohanan na siyang magpapabago sa ating buhay. Kaya naman, hindi lamang ito dapat ipagdiwang sa iisang okasyon lamang, kundi ito ay inaalala sa araw-araw.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu