The End Is Only The Beginning – PM – Runthrough

Ang mga desisyon na gagawin natin ngayon ay maaaring makaapekto sa pagtatapos ng ating buhay sa mundong ito. Ang tanong, ano nga ba ang buhay na walang hanggan at saan natin ito gugugulin? Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu