Serve Christ – PM

Kapag nagsisilbi ka para sa ibang tao, naiisip mo ba kung gaano ka kapagod at kung may halaga ba talaga ang ginawa mo para sa kanila? Mahirap talaga maglingkod sa iba, lalo na kung hindi nila napapansin ang pagsisikap mo. Paano nga ba tayo maninilbihan kung ang katumbas nito ay ang ating sariling kaginhawaan? Alamin ang halaga ng pagsisilbi sa iba at ang kaugnayan nito sa pagtupad natin ng layunin ng Diyos at sa paglilingkod kay Kristo.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu