Preparing For The Best Day – PM – Runthrough

Other Resources:

Kapag nakakaranas tayo ng pighati, ang pagbabalik ni Kristo ay nagpapaalala sa atin na hindi dito natatapos ang ating kwento. Paano tayo magtatagumpay laban sa kalungkutan at makakahanap ng pag-asa sa kinabukasan? Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu