Preparing For The Best Day – PM – Runthrough

Kapag nakakaranas tayo ng pighati, ang pagbabalik ni Kristo ay nagpapaalala sa atin na hindi dito natatapos ang ating kwento. Paano tayo magtatagumpay laban sa kalungkutan at makakahanap ng pag-asa sa kinabukasan? Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

menu